Allergi

Tyvärr kan man inte säga att alle allergiker tål en speciell typ av hund, man får prova sig fram. Det är sant att vissa allergiker (inte alla!) kan klara en bichon bättre än andra hundraser men detta gäller från fall till fall och inga generella uttalanden kan göras. Som allergiker är man känslig för hudepitel och kroppsvätskor och det har alla hundar, även bichoner. Felaktigt har man trott att det var själva pälsen ”håren” som utlöser allergi men det är allså mera än så. De fäller inte, men under den dagliga borstning fastnar det mesta av håret i borsten.